x 沒有作文庫帳號?

作文庫帳號直接登錄
帳 號
密 碼
 

壽章參政

詩人:陳耆卿   朝代:宋代

  聲名早已壓人寰,手握樞機鬢未斑。

  嘉會宛如魚在水,遠猷直放馬歸山。

  風生帷幄深沉處,春在邊陲廣莫間。

  聞說吳兒眠正熟,月明夜戶不曾關。

leyu乐鱼娱乐