x 沒有作文庫帳號?

作文庫帳號直接登錄
帳 號
密 碼
 

夷齊詠

詩人:陳耆卿   朝代:宋代

  商道昔波蕩,周王綱九圍。

  二子如冥鴻,翩然獨高飛。

  周粟固可恥,薇亦周之薇。

  云胡挾孤憤,了不悟眾誹。

  天地有正氣,日月無斜暉。

  惜哉權一字,謬誤無已時。

  武德紂之虐,賢者誠知之。

  為欲扶此教,之死不原違。

  吁嗟臣道薄,千載常凄其。

  欲上西山望,草際露未晞。

leyu乐鱼娱乐